Fotowoltaika z magazynem energii – koszty, dotacje, opłacalność